Vi sår frön

Behandling

Manualbaserad och 12 stegsinspirerad

Vi har möten i grupp och individuellt för att söka lösningar på de utmaningar som ungdomarna har. 

Insatserna är kognitiva och har ett tydligt fokus på verkligheten. Vår behandling kombinerar gruppsammankomster med individuella insatser. Gruppsammankomsterna består av föreläsningar och diskussioner.

 Att sitta i grupp innebär att få och ge speglingar och feedback. 

 Verksamhetens temaveckor innehåller olika typer av teman som känslor, riskbruk, kriminalitet,  familj och social kunskap. Ungdomarna får uppgifter inom dessa teman som de redovisar inför gruppen. 

Tjänster

Vi erbjuder utredningar utifrån behov.

Genom individuella kartläggningar skapar vi en genomförandeplan som lyfter fram ungdomarnas  behov. Insatserna bedöms tillsammans  med ungdomen och behandlingsansvarig.

Behandlingen är 12 stegsinspirerad.

Exempel på insatser är KBT, MI, CRA och ÅP. Insatser för livet

På Grenhult strävar vi efter att våra ungdomar ska få betyg i kärnämnena. De får hjälp med läxläsning och studieplanering.

Naturen in på knuten

Behandlingshemmet ligger i natursköna områden som gynnar friluftsliv. Fiske och att vistas i naturen är några av de erbjudanden vi har. 

Äta gott, röra på sig, god sömn, motivera kunskap och allting som ingår i vår helhetssyn på människan ingår i vårt erbjudande.